เรียนต่อออสเตรเลีย : พบและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จาก Australian International College of English: AICE 20 กรกฎาคม 2017

Posted on 11 Jul 2017
พบและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จาก Australian International College of English: AICE
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2017 เวลา 13.30 น.
ที่ Exit Education (BTS อ่อนนุช)

เรียนต่อออสเตรเลีย : พบและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จาก QUT International College 20 กรกฎาคม 2017

Posted on 11 Jul 2017
พบและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จาก QUT International College, Australia
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น.
ที่ Exit Education (BTS อ่อนนุช)

เรียนต่อออสเตรเลีย : พบและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จาก Impact English College 19 กรกฎาคม 2017

Posted on 04 Jul 2017
พบและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จาก Impact English College, Melbourne and Brisbane
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2017 เวลา 13.00 น.
ที่ Exit Education (BTS อ่อนนุช)

เรียนต่อออสเตรเลีย : พบและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จาก Swinburne University of Technology 19 กรกฎาคม 2017

Posted on 04 Jul 2017
พบและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จาก Swinburne University of Technology, Australia
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ที่ Exit Education (BTS อ่อนนุช)

เรียนต่ออเมริกา : พบและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จาก National University, USA 17 กรกฎาคม 2017

Posted on 03 Jul 2017
พบและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จาก National University, USA
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2017 เวลา 13.30 น.
ที่ Exit Education (BTS อ่อนนุช)

เรียนต่อออสเตรเลีย : พบและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จาก Kangan Institute 14 กรกฎาคม 2017

Posted on 30 Jun 2017
พบและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จาก Kangan Institute, Australia
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น.
ที่ Exit Education (BTS อ่อนนุช)