เรียนต่ออเมริกา : พบและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จาก National University, USA 17 กรกฎาคม 2017

Posted on 03 Jul 2017
พบและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จาก National University, USA
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2017 เวลา 13.30 น.
ที่ Exit Education (BTS อ่อนนุช)

เรียนต่อออสเตรเลีย : พบและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จาก Kangan Institute 14 กรกฎาคม 2017

Posted on 30 Jun 2017
พบและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จาก Kangan Institute, Australia
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น.
ที่ Exit Education (BTS อ่อนนุช)