ทุนการศึกษา ENDEAVOUR LEADERSHIP PROGRAM

Posted on 08 Oct 2018
ทุนการศึกษา Endeavour Leadership Program (ELP) ทุนของรัฐบาลออสเตรเลีย
• ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Postgraduate) สาหรับศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
• ทุนเพื่อการวิจัย (Research) สาหรับการวิจัยระยะสั้น ระหว่างกาลังศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก
• ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Vocational Education and Training) สาหรับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
• ทุนศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Executive)

ไปเปิดประสบการณ์ & เรียนภาษาช่วงปิดเทอม ที่อังกฤษ

Posted on 24 May 2017
♦ สถาบันได้รับการรับรองการเรียนการสอนโดยสถาบันต่างๆ ได้แก่ The British Council, English UK, Quality English และ RALSA
♦ เรียนภาษาอย่างได้ผลกับเจ้าของภาษา
♦ เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง พักกับ Host Family พร้อมอาหาร

ทุนการศึกษา ENDEAVOUR SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS

Posted on 11 May 2017
ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships ทุนของรัฐบาลออสเตรเลีย
• ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก
• ทุนเพื่อการวิจัย
• ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
• ทุนสาหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร

ทุนเรียนต่ออังกฤษ : University of the West of England (UWE Bristol)

Posted on 11 May 2017
♦ ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน £2,000 สำหรับนักเรียนที่มีเกรด 3.5 ขึ้นไป
♦ ปริญญาโท เพียง 1 ปี

ทุนเรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ : B.H.M.S.

Posted on 26 Apr 2017
B.H.M.S. หลักสูตรการศึกษาที่โดดเด่นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
มอบทุนการศึกษา 1,500 สวิตฟรัง ให้กับนักเรียนที่สนใจสมัครเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ Diploma, Higher Diplma, Bachelor, Master Degree
*สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

Highline College, USA

Posted on 26 Apr 2017
หลักสูตรเด่น : หลักสูตร 2+2 University Transfer Pathways
เรียน Highline College 2 ปี + โอนหน่วยกิจเรียนต่ออีก 2 ปี จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา

ข้อเสนอพิเศษสุด! Kangan Institute / Bendigo Tafe

Posted on 26 Apr 2017
เรียนภาษาอังกฤษในศูนย์ภาษาสุดทันสมัยใจกลางเมืองแห่งสีสัน “เมลเบิร์น” และเมืองประวัติศาสตร์ “เบนดิโก” ราคาเพียงสัปดาห์ละ A$ 230 เท่านั้น
* Promotion นี้สำหรับผู้ที่สมัครเรียนและชำระค่าเรียนภายใน 30 มิถุนายน 2017 และเริ่มเรียนภายในเดือนธันวาคม 2017

ทุนเรียนต่อออสเตรเลีย : Sarina Russo Institute

Posted on 26 Apr 2017
♦ ทุนหลักสูตร Diploma of Business มูลค่า A$ 4,500 ♦ เรียนต่อชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยได้ทันที
♦ เรียนภาษาอังกฤษ เพียงสัปดาห์ละ A$ 235 ♦ สอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

เรียนต่อออสเตรเลีย : Langports English Language College

Posted on 26 Apr 2017
Langports English Language College (Brisbane, Gold Coast, Sydney)
โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ เหลือเพียงสัปดาห์ละ A$ 265 *สมัครก่อน 31 สิงหาคม 2017

ทุนเรียนต่อออสเตรเลีย : James Cook University, Brisbane

Posted on 26 Apr 2017
James Cook University, Brisbane มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2017 จำนวน 20 ทุน สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท มูลค่า AUD 12,000 *สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน