ทุนเรียนต่อออสเตรเลีย : ทุนเด็ด ทุนดี ทุนให้ฟรี!!! ที่ La Trobe University

Posted on 26 Apr 2017
♦ ทุนหลักสูตรภาษา ♦ ทุนปริญาตรี ♦ ทุนปริญญาโท (ทุนมูลค่าสูงสุด AUD 20,000)

ทุนเรียนต่อสิงคโปร์ : TMC Academy

Posted on 26 Apr 2017
TMC Academy สถาบันการศึกษาระดับ World Class ของประเทศสิงคโปร์
♦ ปริญญาตรี 2 ปี ♦ ปริญญาโท 1 ปี ได้ปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา สวิตเซอร์แลนด์
♦ ยกเว้นค่าสมัครมูลค่า SGD $250 ♦ Free สอบวัดระดับภาษาอังกฤษทดแทน IELTS ♦ ทุนการศึกษา

ทุนเรียนต่อออสเตรเลีย : ILSC Language Schools (Melbourne)

Posted on 26 Apr 2017
หลักสูตรภาษา Full time 25 บทเรียน (21ชั่วโมง/สัปดาห์) ค่าเรียนสัปดาห์ละ AUD 250 *ยกเว้นค่าสมัคร เมื่อลงเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป

เรียนต่อออสเตรเลีย : Southern Cross University

Posted on 25 Apr 2017
Ranking Top 5 ของออสเตรเลีย ในสาขาการท่องเที่ยวการโรงแรม
♦ จบม.5 เรียน Foundation 6 เดือน ต่อป.ตรีเพียง 3 ปี ♦ ระหว่างเรียนฝึกงานแบบได้รับค่าตอบแทน