เอ็กซิท เอ็ดดูเคชั่น ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร

เอ็กซิท เอ็ดดูเคชั่น ดำเนินการโดยผู้บริหารระดับมืออาชีพซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตในต่างประเทศยาวนานมากว่า 20 ปี ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนต่อต่างประเทศ เอ็กซิท เอ็ดดูเคชั่นจึงได้ก่อตั้งเพื่อเป็นศูนย์แนะแนวเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศให้กับน้องๆนักศึกษาทุกคน ทีมงานของ เอ็กซิท เอ็ดดูเคชั่น มีประสบการณ์ด้านการเรียนต่อต่างประเทศและการใช้ชีวิตจริงในต่างแดนดังนั้นเราจึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้ปรึกษาด้านการเรียนต่อต่างประเทศที่ถูกต้อง ชัดเจน และเชื่อถือได้

จากประสบการณ์ 25 ปีที่ผ่านมา สถาบันการศึกษาในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สิงคโปร์ ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ ได้แต่งตั้งให้เราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อในในทุกระดับตั้งแต่ เรียนภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรต่างๆ นอกจากนั้นเรายังได้สนองความต้องการของลูกค้าด้วยการจัดโปรแกรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการเรียนระยะสั้นให้กับน้องๆนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการไปเรียนภาษาในช่วงปิดเทอมอีกด้วย

บริการของเรา

✈  ให้คำปรึกษา แนะนำหลักสูตร พร้อมเอกสารข้อมูลที่ถูกต้อง
✈  แนะนำสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมกับคุณสมบัติและงบประมาณของนักเรียน
✈  ดำเนินการขอวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และรถรับ-ส่ง
✈  ปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
✈  ดูแลประสานงานระหว่างนักเรียน สถาบัน และผู้ปกครอง ตลอดเวลาที่นักเรียนเรียนอยู่ต่างประเทศ พร้อมทั้งติดตามผลจนจบหลักสูตร

เราเป็นศูนย์รับสมัครสอบ IELTS ของ British Council
เราเป็นสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ.)
Thai International Education Consultants Association (TIECA)

บริษัท เอ็กซิท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (สำนักงานกรุงเทพฯ)
โทรศัพท์ : 094-479-6544
Email : info@exiteducation.com
Website : www.exiteducation.com
Facebook : www.facebook.com/ExitEducationFan
Line : ExitEducation
Address : 404 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
วันเวลาทำการ: อังคาร – เสาร์ 9.00 – 17.30 น.