เรียนและฝึกงานออสเตรเลีย : International College of Management, Sydney (ICMS)

หลักสูตรดีๆ ที่ได้ทั้งเรียนและฝึกงาน

♦ หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี + ฝีกงาน 9 เดือน

♦ หลักสูตรปริญญาโท 1.5 ปี + ฝึกงาน 1 เทอม

♦ เรียนจบต่อวีซ่าทำงานได้อีก 2 ปี

International College of Management, Sydney

หลักสูตรดีๆ ที่ได้ทั้งเรียนและฝึกงาน

เรียนจบสามารถต่อวีซ่า ทำงานที่ออสเตรเลียอีก 2 ปี


ปริญญาตรี International college of Management, Sydney (ICMS)

หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี + ฝีกงานถึง 9 เดือน  

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Business Management 
  เรียนทั้งหมด 24 วิชา  ( วิชาบังคับ 10 วิชา + วิชาเลือกที่เกี่ยวกับธุรกิจ 6 วิชา + วิชาเลือกอื่นๆ 8 วิชา)
 • Event Management 
  เรียนทั้งหมด 26 วิชา  (วิชาบังคับ 10 วิชา + วิชาเลือกเฉพาะสาขา 12  วิชา + วิชาเลือกอิสระ 4 วิชา)
 • Hospitality Management
  เรียนทั้งหมด 26 วิชา  (วิชาบังคับ 10 วิชา + วิชาเลือกเฉพาะสาขา 12  วิชา + วิชาเลือกอิสระ 4 วิชา)
 • International Tourism
  เรียนทั้งหมด 26 วิชา  (วิชาบังคับ 10 วิชา + วิชาเลือกเฉพาะสาขา 12  วิชา + วิชาเลือกอิสระ 4 วิชา)
 • Sports Management
  เรียนทั้งหมด 26 วิชา  (วิชาบังคับ 10 วิชา + วิชาเลือกเฉพาะสาขา 12  วิชา + วิชาเลือกอิสระ 4 วิชา)
 • Property
  เรียนทั้งหมด 26 วิชา  (วิชาบังคับ 10 วิชา + วิชาเลือกเฉพาะสาขา 12  วิชา + วิชาเลือกอิสระ 4 วิชา) 

 

การฝึกงาน ทุกหลักสูตรได้ฝึกงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียง เป็นระยะเวลาถึง 9 เดือน

การทำงาน เรียนจบสามารถต่อวีซ่า ทำงานที่ออสเตรเลียได้อีก 2 ปี (2 years post study work)  

ภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 no sub score below 5.5  or direct entry

ค่าเรียนปริญญาตรี เทอมละ AUD 12,600 จ่ายทั้งหมด 6 เทอม  ตอนฝึกงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้โรงเรียน 


ปริญญาโท International college of Management, Sydney (ICMS)

หลักสูตรปริญญาโท  1.5 ปี  เรียน 12 วิชา พร้อมฝึกงาน 1 เทอม (600 ชั่วโมง)

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Master of International Business
 • Master of Management (Tourism and Hospitality)
 • Master of Management (Management & Organisations)

การฝึกงาน ทุกหลักสูตรได้ฝึกงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียง เป็นระยะเวลา 1 เทอม (600 ชั่วโมง)

การทำงาน เรียนจบสามารถต่อวีซ่า ทำงานที่ออสเตรเลียได้อีก 2 ปี (2 years post study work)  

ภาษาอังกฤษ IELTS 6.5  no sub score below 6.0  or direct entry

ค่าเรียนปริญญาโท เทอมละ AUD12,800  จ่ายทั้งหมด 3 เทอม  ตอนฝึกงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้โรงเรียน

ข้อมูลสถาบันเพิ่มเติม www.exiteducation.com/colleges-and-high-school-in-australia/international-college-of-management-sydney
[column col=”1/3″]

[/column]
[column col=”2/3″]

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ พี่เหมียว ได้ที่ 080-5548859 ค่ะ
หรือ Exit Education สำนักงานกรุงเทพ โทร 02 1023746-7
สาขาเชียงใหม่ โทร 053-141714
[/column]

Author: admin

Exit Education ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 094-479-6544